Ceník silniční a odtahové služby

Odtahová služba Říha s.r.o.

Kategorie odtahovaných vozidel do 1,99 tuny celkové hmotnosti vozidla

Paušál do 35 km nebo hodinová sazba bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění vozidla
do 1,99 t celkové hm
1 980 2 395,80 Kč/hod
Cena za ujetý km do 1,99 t celkové hm. 29 35,09 Kč/1km
Odtah nebo vyproštění speciálem s HR do 1,99t celkové hm 3 500 4 235 Kč/hod

Kategorie odtahovaných vozidel nad 3,5 tuny
celkové hmotnosti vozidla

Paušál do 35 km nebo hodinová sazba bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění od 2,00 – 3,5t celkové hm. 2 200 2 662 Kč/hod
Cena za ujetý km do 2,00 – 3,5t celkové hm. 32 38,72 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění speciálem s HR 2,00 – 3,5t celkové hm. 3 3850 4 658,50 Kč/hod

Kategorie odtahovaných vozidel pro dodávková vozidla vyšší 2,9 m a delší než 7 m (zahrnuje vozidla s celkovou hmotností do 3,5t a současně vybavená dvojmontáží tzv. tupláky či s označením modelu odpovídajícím vozu nad 3,5t, např M.B. Sprinter 5xx, Iveco Daily 5x apod.)

Paušál do 35 km nebo hodinová sazba bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění od 2,00 – 3,5t celkové hm. 2 750 3 327,50 Kč/hod
Cena za ujetý km do 2,00 – 3,5t celkové hm. 33 39,93 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění speciálem s HR 2,00 – 3,5t celkové hm. 3 850 4 658,50 Kč/hod

Asistenční služby pro vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti

bez DPH vč. DPH
Paušální výjezd do 35 km pro vozidla do 3,5t celkové hm. 1 540 1 1863,40 Kč/hod
Cena za 1 km asistenčního vozidla do 3,5t celkové hm. 25 30,25 Kč/1 km
Práce mechanika pro vozidla do 3,5t celkové hm./30 minut 385 465,85 Kč/hod

Čekací doba pro vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti

bez DPH vč. DPH
Čekací doba/ 60 min 770 931,70 Kč/hod

Kategorie odtahovaných vozidel nad 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla

Minimální cena výjezdu (hodinová sazba) bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění vozidla 3,51 – 6,99 t celkové hm. 4 000 4 840 Kč/hod
38,50 46,58 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla 7,00 – 12,00 t celkové hm. 5 060 6 122,60 Kč/hod
50,00 60,50 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla 12,1 - 18,0 t celkové hm. 6 300 7 623 Kč/hod
55,00 66,55 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla nad 18,1 t celkové hm. 6 700 8 107 Kč/hod
60,00 72,60 Kč/1 km

Vyprošťovací speciál MAN TGS 8X8

Paušál do 35 km nebo hodinová sazba bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění vyprošťovacím speciálem MAN TGS 8X8 7 500 9 075 Kč/hod
Cena za 1 km vyprošťovacího speciálu MAN TGS 8X8 60 72,60 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění autobusu vyprošťovacím speciálem MAN TGS 8S8 7 700 9 317 Kč/hod
Odtah nebo vyproštění autobusu vyprošťovacím speciálem MAN TGS 8S8 65 78,65 Kč/1 km

Manipulace u vozidel nad 3,5t

bez DPH vč. DPH
Paušální manipulace s běžným vozidlem a jeho příprava
k transportu (demontáž kardanu, napojení vzduchu)
3 000 3 630 Kč/hod
Paušální manipulace s autobusem a jeho příprava k transportu
(demontáž kardanu, napojení vzduchu)
3 500 4 235 Kč/hod

Asistenční služby pro vozidla nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

bez DPH vč. DPH
Asistenční služby pro vozidla nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 2 000 2 420 Kč/hod
Cena za 1 km asistenčního vozidla nad 3,5t celkové hm. 25 30,25 Kč/hod
Práce mechanika pro vozidla nad 3,5t celkové hm./30 minut 500 605 Kč/hod

Čekací doba pro vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti

bez DPH vč. DPH
Čekací doba/ 60 min 1 100 1 331 Kč/hod

Ostatní služby

bez DPH vč. DPH
Příplatek za taženou soupravu / za 1 km 22 26,62 Kč
Úschova vozu do 1,99 t celkové hm. za započatých 24 hod 200 242 Kč
Úschova vozu od 2 t do 3,50 t celkové hm. za započatých 24 hod 250 305,50 Kč
Úschova vozu nad 3,51 t celkové hm. za započatých 24 hod 500 605 Kč
Poplatek za vydávání vozidel mimo pracovní dobu 1 300 1 573 Kč/hod
Nakládka vozidla HR na úschovném parkovišti do 1,99 t cel. hm. 1 250 1 512,50 Kč/hod
Nakládka vozidla HR na úschovném parkovišti od 2 – 3,5 t cel. hm 1 750 2 117,50 Kč/hod
Příplatek za mimopracovní dobu PO – PÁ 19:00 – 7:00, SO, NE, svátky 50 % k ceně zásahu
Velící pracovník zásahu nad 3,5 t cel. hm. 1 200 1 452 Kč/hod
Vazač při vyproštění 850 1 025,50 Kč/hod
Dělník bez kvalifikace (přeložení nákladu) 650 786,50 Kč/hod
Mýtné, dálniční poplatky, trajekty a jiná přeúčtování reálné náklady
Úklid znečištěné plošiny podle množství (olej, kapaliny) od 500 605 Kč

Účtovaná doba zásahu nebo ujeté km se počítají vždy od výjezdu ze stanoviště zasahujícího vozidla do doby návratu na stanoviště. Pokud poskytované služby končí mimo stanoviště zasahujícího vozidla, doba návratu nebo vzdálenost se počítají na základě zjištěné trasy dle GPS jednotky v zasahujícím vozidle. Stanovené ceny jsou uvedeny za použití jednoho zasahujícího vozidla a počítá se každá započatá hodina každého jednotlivého vozidla.

Dodavatel i spotřebitel se mohou na základě oboustranné dohody od těchto cen odchýlit a to zejména s přihlédnutím aktuální situaci či objektivním potřebám spotřebitele. K poskytnutí služby za nižší cenu není třeba souhlasu spotřebitele.

U speciálních a nadrozměrných přeprav bude cena určena individuálně dle váhy, rozměru a náročnosti provedení. Cena bude předem odsouhlasena objednavatelem.

Odtahová služba Říha s.r.o., Krokova 587/23, 46007 Liberec 7, IČO:27297811,DIČ:CZ27297811

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C 23132

Informace pro spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

"Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím. Orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz ".