Ceník silniční a odtahové služby pro rok 2017

Odtahová služba Říha s.r.o.

Kategorie odtahovaných vozidel do 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla

Paušál do 35 km nebo hodinová sazba bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění vozidla
do 1,99 t celkové hm
1300 1573 Kč/hod
Odtah nebo vyproštění vozidla
2,0 – 3,5 t celkové hm
1500 1815 Kč/hod
Odtah nebo vyproštění speciálem s HR
do 3,5 t celkové hm.
1860 2250.60 Kč/hod
Výjezd pojízdnou dílnou s mechanikem 1200 1452 Kč/hod
Cena za ujetý km do 1,99 t hm.
vozidla nad rámec paušálu
22 26.62 Kč/1 km
Cena za ujetý km 2,0 – 3,5 t hm.
vozidla nad rámec paušálu
25 30.25 Kč/1 km

Kategorie odtahovaných vozidel nad 3,5 tuny
celkové hmotnosti vozidla

Minimální cena výjezdu (hodinová sazba) bez DPH vč. DPH
Odtah nebo vyproštění vozidla 3,51 – 6,99 t celkové hm 2650 3206.50 Kč/hod
30 36.30 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla 7,0 – 12,0 t celkové hm 3400 4114 Kč/hod
40 48.40 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla 12,1 - 18,0 t celkové hm 3900 4719 Kč/hod
45 54.45 Kč/1 km
Odtah nebo vyproštění vozidla nad 18,1 t celkové hm 4600 5566 Kč/hod
50 60.50 Kč/1 km
Výjezd pojízdnou dílnou, doprovodné vozidlo 1400 1694 Kč/hod
20 24.20 Kč/1 km

Ostatní služby

bez DPH vč. DPH
Mýtné, dálniční poplatky, trajekty
a jiná přeúčtování
reálné náklady
Úschova vozu do 3,5 t celkové hm.
za započatých 24 hod
150 181.50 Kč
Úschova vozu nad 3,51 t celkové hm.
za započatých 24 hod
450 544.50 Kč
Příplatek za mimopracovní dobu
PO – PÁ 19:00 – 7:00, SO ,NE, svátky
50% k ceně zásahu
Velící pracovník vyprošťovacího zásahu
nad 3,5 t celk. hm
1200 1452 Kč/hod
Poplatek za vydávání vozidel mimo pracovní dobu 1000 1210 Kč/hod
Vazač při vyproštění 850 1028.50 Kč/hod
Dělník bez kvalifikace (přeložení nákladu) 650 786.50 Kč/hod

Účtovaná doba zásahu nebo ujeté km se počítají vždy od výjezdu ze stanoviště zasahujícího vozidla do doby návratu na stanoviště. Pokud poskytované služby končí mimo stanoviště zasahujícího vozidla, doba návratu nebo vzdálenost se počítají na základě zjištěné trasy dle navigace nebo jiných dostupných informačních zdrojů a průměrné rychlosti, které zasahující technika obvykle dosahuje. Stanovené ceny jsou uvedeny za použití jednoho zasahujícího vozidla a počítá se každá započatá hodina každého jednotlivého vozidla.

Dodavatel i spotřebitel se mohou na základě oboustranné dohody od těchto cen odchýlit a to zejména s přihlédnutím aktuální situaci či objektivním potřebám spotřebitele. K poskytnutí služby za nižší cenu není třeba souhlasu spotřebitele.

Odtahová služba Říha s.r.o., Krokova 587/23, 46007 Liberec 7, IČO:27297811,DIČ:CZ27297811

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C 23132

Informace pro spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

"Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím. Orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz ".